Dom Kultury Słowianin Szczecin - Anti Tank Nun

Pomoc dla szkoły w Skajsterach. Ostatnio wiele się mówi i pisze o mniejszości polskiej na Litwie, szczególnie w odniesieniu do sytuacji dotyczącej edukacji ...
slowianin.org/koncert,338,anti-tank-nun

Read more http://www.google.com/url?sa=X&q=http://slowianin.org/koncert,338,anti-tank-nun&ct=ga&cad=CAcQARgAIAEoATAAOABAhsze_wRIAlgAYgVwbC1QTA&cd=0dSQIEWPKRg&usg=AFQjCNHrbh5c4yJivsNGs7u-qA76EaXnog